För att du är värd det

Vad är din bild av dig själv? Din självbild avgör hur du väljer att tolka andras värderingar om dig själv och avgör om du tycker att du är värd det liv som du lever. Utifrån den självbild du har av dig själv kommer du bete dig efter den bilden och göra val som passar in…Fortsätt läsa För att du är värd det